Nowy Ład – zmiany w ZUS 2022

Jedną z największych obaw powstrzymujących Polaków przed przejściem na samozatrudnienie jest wysokość składki ZUS. Dla osób, które nie dysponują znacznymi oszczędnościami wysupłanie każdego miesiąca ponad 1700 złotych może okazać się nie do udźwignięcia. Jako ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców, polski rząd przygotował możliwość płacenia zredukowanych składek na ZUS przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Jakie jeszcze ułatwienia czekają przedsiębiorców?

 ZUS 2022 – sporo się zmienia z „nowym ładem”

Niestety dla pracodawców i przedsiębiorców Polski Ład niekoniecznie oznacza zmian na lepsze. Podniesione zostaną między innymi zobowiązania względem ZUS – po nowym roku będą one wynosiły ponad 1700 złotych miesięcznie (mowa tutaj o kompletnej składce, wraz ze składką zdrowotną), oznacza to wzrost o aż 13% rok do roku.

 Również młode firmy – tj. mające staż na rynku nie większy niż 30 miesięcy, odczują wzrost zobowiązań, wynikający m.in. z podniesienia płacy minimalnej. Tutaj wzrost z 2800 złotych brutto na 3010 złotych przyniesie 7,5% podwyżkę stałych zobowiązań, bowiem to właśnie wynagrodzenie minimalne jest bazą do obliczania wysokości preferencyjnej składki ZUS. Ulgowe składki naliczane od 30% najniższego wynagrodzenia wzrosną z dotychczasowych 647,59 złotych miesięcznie (wraz ze składką zdrowotną) do 285,71 złotego bez składki zdrowotnej, która naliczana będzie na nowych zasadach.  

Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej można liczyć na jeszcze większe oszczędności – wprowadzono bowiem na ten okres całkowite zniesienie składki ZUS, co oznacza, że przedsiębiorca zapłaci wyłącznie składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od wysokości dochodów.

Czy podwyżki odbiją się na przedsiębiorcach?

 Niewiele wskazuje na to, by kilkuprocentowe podwyżki miały się wyraźnie odbić na liczbie nowych działalności gospodarczych. Z drugiej strony coraz bardziej skomplikowane przepisy podatkowe sprawiają, że niezbędna staje się współpraca z biurem podatkowym już od samego zarania firmy.