Czym jest generalne wykonawstwo?

Generalne wykonawstwo jest kompleksową usługą, która pozwala szybko, sprawnie i bez problemów zrealizować inwestycję budowlaną od etapu projektowania lub położenia kamienia węgielnego do oddania pod klucz. Inwestor unika etapu planowania prac, starania się o pozwolenia budowlane. Wykonawca przejmuje wszystkie procesy niezbędne do budowy obiektu z eliminacją podwykonawców. Najczęściej posiada bazę sprawdzonych, wiarygodnych, profesjonalnych podwykonawców, z zasobami odpowiednich umiejętności i doświadczeniem niezbędnym do merytorycznego i terminowego wykonywania powierzonych zadań pod nadzorem kadry architektów, projektantów i inżynierów.

Wybór generalnego wykonawcy powinien być poparty merytorycznymi, sprawdzalnymi argumentami, ponieważ inwestycja wiąże się z kosztami. Najpewniejszym wyznacznikiem jakości świadczonych usług jest doświadczenie, którym powinien wykazać się potencjalny generalny wykonawca, jako uprzednio realizujący projekty budowlane o zbliżonym charakterze. Dobrym sposobem jest przeprowadzenie badań terenowych na placach budowy, obserwacja postępu prac, stanu placu budowy pod kątem organizacji pracy. Warto zasięgnąć opinii i sprawdzenia firmy w Internecie, ponieważ te opierają się najczęściej na doświadczeniach na linii inwestor- generalny wykonawca.

Firma wykonawcza ponosi odpowiedzialność za całość działań, których się podejmuje zgodnie z ustalonymi założeniami. Ważnym jest, by właściciel firmy, albo jeden z jej pracowników, posiadał uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy. Zaleca się znalezienie systemu generalnego wykonawstwa, którego częścią jest osoba uprawniona, bo znacznie usprawnia to przebieg prac.

System generalnego wykonawstwa obejmuje: analizę potrzeb, przygotowanie wstępnej koncepcji budynku i szacunkowego kosztorysu inwestycji; sporządzenie projektu budynku;  prace ziemne i fundamentowe- przygotowanie terenu pod budowę z wytyczeniem położenia hali przez geodetę, obliczenie mas ziemnych, projekt głębokości posadowienia fundamentów, całość prac ziemnych, odbiór i badanie geotechniczne, wylanie i odpowiednie zabezpieczenie płyty fundamentowej, kontrolę geodezyjną kotew fundamentowych oraz stóp w fazie wstępnej. Na etapie realizacji, w tym prac żelbetowych- posadowienie słupów, podciągów, belek żelbetowych, fundamentów i stropów, zbrojenie płyt żelbetowych i ramp. Firma wykonawcy  sama  dowozi materiały na teren inwestycji. W zakres oferty wchodzą wszelkie prace wykończeniowe, zamieniające  budynki w stanie surowym na gotowe do oddania, w tym stolarka i obróbka blacharska, wykonanie posadzek przemysłowych, projektowanie i montaż wszelkich kompletnych instalacji.