Hale hybrydowe – dobre rozwiązanie całoroczne

Hale hybrydowe dzięki swej konstrukcji i materiałom budowlanym umożliwiają skuteczne  ocieplanie ścian i dachu, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywne całoroczne wykorzystanie z zachowaniem komfortu pracy personelu.

W całorocznych budynkach  hybrydowych stosuje się  różne technologie izolacji, które mają na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania, co przy dzisiejszych cenach energii jest niezwykle istotne oraz zapobieganie zbieraniu się w nich wilgoci, co umiejscawia je w klasie NRO Broof t1 normy PN-ENV 1187. Budowle całoroczne, ocieplane odpowiadają aktualnym warunkom technicznym izolacyjności cieplnej. Dostosowanie do warunków klimatycznych miejsca, w których będą instalowane umożliwia utrzymanie stabilności temperaturowej przez cały rok. Eliminacja kondensacji, skraplania się wody na ścianach i suficie powoduje obniżenie kosztów budowy i wyposażenia, ponieważ nie ma potrzeby montażu podsufitki. Zwiększa to prawdopodobieństwo całorocznej gwarancji bezpieczeństwa dla systemów produkcji i przechowywanych towarów.

Stosowanie wyłącznie  atestowanych materiałów, posiadających odpowiednie certyfikaty, spełniających normy wymagane przez Prawo Budowlane zapewnia solidności wysoką jakość.  Mogą nimi być: tkaniny powlekane PCV posiadające europejską klasyfikację niepalności B-s2,d0, termoizolacja w postaci płyt warstwowych z pianki PIR oraz wełny szklanej Isover o klasie niepalności A1, termodach z klasą Broof t1 / klasyfikacja przekryć dachowych z uwagi na rozprzestrzenianie ognia/.

Hale hybrydowe wykorzystywane są wraz z rozwiązaniami modułowymi. Lepiej przenoszą wysokie obciążenia  punktowe, łatwiej integrują się z systemami schodów stalowych i dźwigów towarowych, pozwalają na tworzenie większych objętości w obszarach krytycznych. Nowoczesne konstrukcje są szybkie w montażu skracając przez to cykl inwestycyjny.  Gotowe- zabezpieczone są przed geodezyjnymi przekształceniami i odkształceniami, nie wymagają częstych remontów. Są plastyczne na etapie projektowania i wykańczania, tworzone w technologiach prefabrykacyjnych. Składowe planowanego budynku są zawczasu przygotowywane w warunkach zakładowych, co gwarantuje spełnianie wysokich standardów jakościowych, obniżenie kosztów i czasu montażu.